PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

ROPA, com a responsable d’aquest lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), informa que ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Qui és el responsable del tractament?
Roberto Olivan Performing Arts, S.L. (d’ara endavant, “ROPA”)
c/ Arnes, 13 43500 Tortosa (Tarragona) Espanya
Mail: protecciodades@robertoolivan.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A ROPA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (correu electrònic) per tal de respondre a la seva consulta i/o motiu del contacte.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’interès legítim de ROPA a respondre i donar la informació adequada als assistents al festival.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
ROPA no cedirà les dades a cap altre tercer, excepte per obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Dret d’accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius imperiosos legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret de Portabilitat: Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, permetent que les seves dades siguin transmeses directament a una entitat o empresa, sempre que sigui tècnicament possible.

  • Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant de l’Entitat a l’adreça c/ Arnes, 13 43500 Tortosa, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades o a l’adreça protecciodades@robertoolivan.com
  • Finalment, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Política de cookies

ROPA no utilitza cookies per recollir informació de les persones usuàries. Únicament s’utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a la persona usuària la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen).

El portal del qual és titular ROPA conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privadesa dels quals són alienes a la de l’AEPD. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Organitzat per:

Ropa
Ajuntamiento de Tortosa

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Diputació Tarragona