AVIS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.
ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL
NIF: B43974732 Domicili social: C/ Arnes, 13 – TORTOSA (TARRAGONA) Telèfon: 620625359
Correu electrònic: protecciodades@robertoolivan.com
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic): Registre Mercantil de Tarragona Volum 2475, Llibre 0, Foli 141, Full T-39894 Inscripció 2

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL o, si escau , disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web.

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic protecciodades@robertoolivan.com

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus llocs web respectius, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, es procedeix a la retirada immediatament de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o altres que permeten tenir tercers continguts públics de forma independent a la pàgina web de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. No obstant això, en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el doni a conèixer de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcionin correctament. En principi, pot funcionar el funcionament correcte els 365 dies durant 24 hores al dia. Tot i això, ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força majors, naturals catàstrofes, vagues o circumstàncies que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nom que s’assigna automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir únicament mesures estadístiques que permeten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers a Tortosa.

Organitzat per:

Ropa
Ajuntamiento de Tortosa

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Diputació Tarragona